Aktiv prioritering, effektiv styrning och ökad samverkan för lyckad digitalisering

Vi är ett konsultbolag som är expert på integrerad styrning och samverkan. Från analys och strategi till utveckling och aktivering.

Vad vi erbjuder

Förutom att digitaliseringen och användandet av AI skapar helt nya förutsättningar ställer det ökade krav på ordning och reda. Genom förenklande struktur, aktiv prioritering och ökad kompetens är vi och våra konsulter med och driver digital utveckling och förvaltning framåt.

STYRNING & SAMVERKAN

Vi hjälper till på en strategisk och taktisk nivå så att allt och alla styr mot övergripande mål och strategi. I arbetet använder vi olika metoder och modeller.

KONSULTER & BEMANNING

Vi bemannar på kort eller lång sikt med våra erfarna konsulter. Från roller på en strategisk nivå till utförande på en operativ nivå.

STYRNING MED PM3

Vi äger pm3 som är en modell för styrning och samverkan. Den hjälper till att skapa balans mellan förvaltning och utveckling.

Kunder

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Vi har kunder och uppdrag i både det offentliga, privata och civila samhället. Vi är med och ökar värdet och förenkla vardagen för medborgare och organisationer. Kontakta oss. 

 

Näringslivet

Många av våra kunder på den privata marknaden är företag med komplexa leveranser så som bank, försäkring och industri.

Offentlig verksamhet

Vi har genom åren hjälpt flertalet regioner och kommuner och ett stort antal myndigheter med styrning och samverkan.

Ramavtal

Vi har ett flertal ramavtal och finns med hos Adda.

Våra förhållningssätt

Framgång för kunden

Vår starkaste drivkraft är kundens framgång. Vi tror på hållbara lösningar som är stabila över tid och att stärka kundens förmåga att vara framgångsrik. Vi tar ställning och är affärsmässiga för att skapa lösningar som ger värde.Styrning och samverkan

Vi sätter styrningen i rätt sammanhang och skapar fungerande tillämpningar för kunden.

Vi värnar om vår historia och bär vår framgång in i framtiden.

Vi hjälps åt

Vi på På hjälps alltid åt, gemensamt tar vi oss an alla utmaningar och möjligheter.

Tillsammans blir det inte bara roligare, utan samverkan på riktigt, leder till ett förbättrat resultat och bättre kvalitet. Det är vår övertygelse.Utveckling börjar med en undran

Att fråga, lyssna och lära av andras och egna erfarenheter bidrar till att vi ständigt utvecklas.

Vi tror att utveckling sker när vi utmanas, utforskar och sätter mångårig erfarenhet i nya sammanhang.

ÖKAD KOMPETENS

Utan medvetenhet och kunskap sker ingen förändring.
Vi utbildar era chefer och medarbetare.

OM OSS

Vi länkar samman människa,
metod och resultat

På AB är ett konsultbolag som har funnits i över 20 år. Vi ligger bakom pm3-modellen och är i dag experter inom styrning och samverkan på både en strategisk och operativ nivå. Vi har ett holistiskt perspektiv där människa, metod och resultat länkas samman för bästa resultat.

  • Vår vision är att genom effektiv digitalisering, bidra till ett mänskligt samhälle som gör vardagen både enklare och hjärtligare.
  • Experter på styrning, samverkan, portfölj- och målstyrning.
  • Hjälper till med allt från analys och design till aktivering och ständig förbättring.
  • Konsulter inom projekt- och förändringsledning, it-arkitektur, objektledning med mera.
  • Ägare och grundare av pm3-modellen 2006, med årliga uppdateringar.

NYHETER & WEBINAR

Fyll i formuläret så håller vi dig uppdaterad om kommande webinarier och andra nyheter.

Kontakta oss

Hör av dig så berättar vi mer om oss och våra tjänster. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation där vi går igenom dina behov och kommer med ett förslag.

 

På AB arbetar över hela Sverige och har regionkontor i Stockholm, Umeå och Örebro.