Hur realiserar vi digitaliseringens möjligheter?

Vi är På och vi är här för att hjälpa er lyckas

Världen förändras allt snabbare och innovation sker på alla områden, hela tiden, just nu med agila arbetssätt i fokus. Globala trender som digitalisering och hållbarhet skapar samtidigt behov av balans mellan kontroll och flexibilitet.

Kort om På

    • Vi hjälper till att realisera våra kunders digitaliserings möjligheter
    • Vi hjälper våra kunder med struktur, förändringsledning och informationshantering
    • Vi verkar för att förenkla och skapa engagemang genom förståelse
    • Våra arbetssätt och verktyg bygger på väl beprövade metoder och modeller
    • Vi är engagerade i hela kretsloppet från analys, design, aktivering till ständig förbättring

Erbjudande

Upplever du att digitalisering och agila synsätt utmanar din organisations befintliga styrmodell? I vår snabbt föränderliga miljö finns en önskan att integrera och anpassa all styrning – med balans mellan kontroll och flexibilitet.

På AB har Sveriges längsta erfarenhet inom integrerad styrning.

Kontakta oss

Vi hjälper våra kunder med

Mötet mellan förvaltning och utveckling

En förändringsresa som omfattar struktur, kultur och information

Vi realiserar digitaliseringens möjligheter!

Varför behövs en ny styrning?

Från dialoger med hundratals kunder vet vi att det unika med varje organisation gör att den integrerade styrningen ser olika ut - det finns inte ETT svar! Vi utgår ifrån varje organisations förutsättningar och tillför vår unika kompetens för att hjälpa er att utvecklas och lyckas.

Förvaltning ger bränsle för innovation, utveckling och investeringar.

Effekter och resultat uppstår i förvaltningen men förvaltning är inte längre någon isolerad företeelse utan måste ses som en del av helheten kring innovation, utveckling, förvaltning och avveckling.

3 nyckelområden för att realisera digitaliseringens möjligheter

Integrerad styrning

Den styrning som hanterar hela kretsloppet kopplat till strategi och portfölj. Anpassningsbar till olika tempon inom organisationen.

Organisatorisk förändringsplattform

Ledningens förmåga att få med sig organisationen på förändringsresan - som är avgörande för att omvandla strategi till handling!

Organisationens samlade information

Att hantera och göra rätt information tillgänglig för värdeskapande användning.

Kommande webinar

Del 2 i serien om "Hur får vi styrningen att fungera genom ett engagerande ledarskap?"

Efter vårt inledande webinar i maj med 260 personer planerar vi nu del 2 i webinar serien. Välkommen till ett webinar om:
Hur globala trender och digitalisering skapar nya förutsättningar inom området styrning – vilket i sin tur ställer krav på ett nytt ledarskap.

Förhandsregistrera dig här och få en inbjudan så snart datum är spikat.

Välkommen!


Våra förhållningssätt

Kontakta oss

Vill du veta hur vi kan hjälpa er att realisera digitaliseringens möjligheter i din organisation? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!