Hur realiserar vi digitaliseringens möjligheter?

Vi är På och vi är här för att hjälpa er lyckas med er digitaliseringsresa

Ständig förändring är en del av vår nutid och drivs i dagsläget av trender som till exempel digitalisering och hållbarhet. I förändring uppstår spänningar mellan det befintliga och det nya. För att möta en föränderlig värld tror vi på hållbara lösningar som är stabila över tid genom ständig utveckling.

Kort om På

    • Vi bidrar till ordning och reda i våra kunders digitaliseringsresa
    • Vi verkar för att förenkla och skapa engagemang genom förståelse
    • Våra arbetssätt och verktyg bygger på väl beprövade metoder och modeller
    • Vi är engagerade i hela kretsloppet från analys, design och aktivering till ständig förbättring

Upplever du att digitaliseringen skapar utmaningar för din organisations styrning och samverkan? I en föränderlig miljö finns behov av att integrera styrningen för balans mellan stabilitet och flexibilitet.

På AB har Sveriges längsta erfarenhet inom integrerad styrning.

Kontakta oss

Vi hjälper våra kunder med

Mötet mellan förvaltning och utveckling

En förändringsresa som omfattar struktur, kultur och information

Vi realiserar digitaliseringens möjligheter!

Varför integrerad styrning?

Från dialoger med hundratals kunder vet vi att det unika med varje organisation gör att den integrerade styrningen ser olika ut - det finns inte ETT svar! Vi utgår ifrån varje organisations förutsättningar och tillför vår unika kompetens för att hjälpa er att utvecklas och lyckas.

Förvaltning ger bränsle för innovation, utveckling och investeringar.

Effekter och resultat uppstår i förvaltningen men förvaltning är inte längre någon isolerad företeelse utan måste ses som en del av helheten kring innovation, utveckling, förvaltning och avveckling.

3 nyckelområden för att realisera digitaliseringens möjligheter

Integrerad styrning

Styrning som hanterar hela kretsloppet kopplat till strategi och portfölj. Anpassningsbar till olika tempon inom organisationen.

Organisatorisk förändringsplattform

Ledningens förmåga att få med sig organisationen på förändringsresan - som är avgörande för att omvandla strategi till handling!

Organisationens samlade information

Att hantera och göra rätt information tillgänglig för värdeskapande användning.

KOMMANDE WEBINAR

Anmäl dig till nästa webinar. Vi skickar en inbjudan när det blir dags.


Våra förhållningssätt

Kontakta oss

Vill du veta hur vi kan hjälpa er att realisera digitaliseringens möjligheter i din organisation? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!